I denne tjenesten kan du søke på alle kommuner i Norge.

Her finner du olje- og gassrelaterte inntekter til alle kommunene. Tallene gjelder for 2021, og selve tallgrunnlaget kommer fra Menon Economics sin ringvirkningsanalyse

SE ET EKSEMPEL

Du kan se hva olje- og gassinntektene tilsvarer, forutsatt at alle midlene ble prioritert på en av fire punkter:

SE MER

I tillegg kan du se hvor mange næringen sysselsetter.

GJØR DITT FØRSTE SØK

Søk etter en kommune

Skriv inn den kommunen du ønsker å se. Du kan også se lokale historier som er koblet til den enkelte kommune.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss om du har et spørsmål.